Skip to main content

Onderhoud

Dankzij onze MES/MOM-software:

  • beheert u de onderhoudsopdrachten als gevolg van machinepannes
  • optimaliseert u proactieve en predictieve onderhoudsplanning

Onze module Onderhoud laat u toe:

  • onderhoudsgegevens met productiegegevens te linken en de planning van onderhoud met die van productie te integreren
  • de kosten voor onderhoud toe te wijzen aan bepaalde installaties en departementen
  • specifieke KPI's voor onderhoud te beheren: MTBF (mean time between failures) en MTTR (mean time to repair)
Onderhoudstechnicus  repareert machine

Welke installatie moet onderhouden of nagezien worden en wanneer?

Onze OEE-tool kan het correcte antwoord geven op enkele cruciale vragen:

  • Wat is de werkelijke situatie?

Vaak hebben onderhoud en productie een verschillend idee over het aantal pannes en de ernst ervan.

Met een goede OEE-tool is de werkelijke beschikbaarheid van het machinepark voor iedereen duidelijk.

  • Wat zijn de echte oorzaken van de stilstanden?

DTM (down time management) maakt een Pareto-analyse van de stilstanden. Hiermee komen de belangrijkste oorzaken duidelijk naar voor. Veelvoorkomende korte stilstanden kunnen een groter effect hebben dan een paar lange stilstanden. Nochtans wordt er vaak sneller gereageerd op lange stilstanden, waardoor de focus op het verkeerde probleem gelegd wordt.

  • Kunnen we aan preventief onderhoud doen?

Vaak "voelen" operatoren dat er iets mis is met de machine, zonder duidelijk te kunnen zeggen waarom. Het geluid is ietsje anders, een bepaalde stap gaat trager of sneller, ...

Door het combineren van conditie-monitoring van een installatie (vb. meten van trillingen, energieverbruik, temperatuur, ...) met de gegevens van stilstanden en pannes kunnen tendensen opgespoord worden. Dit laat toe om gebeurtenissen te voorspellen, preventief in te grijpen en ... problemen te voorkomen.