Skip to main content

Waarom MES/MOM?

Komen deze vragen u bekend voor? MES/MOM biedt een antwoord!

Een MES/MOM-systeem geeft u inzicht in uw operationele procesindicatoren. Elke stap in uw productieproces, van grondstof tot afgewerkt product, brengen wij in kaart en volgen wij gedetailleerd op, in real time. Waar kan het beter, sneller, efficiënter, veiliger? U hebt 24/7 alle informatie om de juiste beslissing of actie te nemen.

Hoe betaalt een MES/MOM-systeem zijn investering terug?

  • Real-time info: Wij zorgen ervoor dat u snel de juiste beslissingen en acties kunt nemen, bv. bij afwijkingen, door data snel en accuraat ter beschikking te stellen en ze visueel overzichtelijk weer te geven.

  • Rendementsverhoging (OEE): Door u een beter inzicht te geven in de productiedata wordt het duidelijk welke acties er nodig zijn om de capaciteit te verhogen met dezelfde resources en dus maximale output te genereren op elke productielijn.

  • Volledige traceerbaarheid: Om de impact van een mogelijke recall te beperken en aan de wettelijke vereisten te voldoen, geeft onze oplossing u een sluitende traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct.

  • Beperking van de verliezen: Door de materiaalstroom volledig in kaart te brengen krijg u een perfect zicht op de verliezen (spil, losses, uitstoot) in elke stap van de productie. Met deze info kunt u het nodige doen om deze verliezen te beperken en kosten te besparen.

  • Minder downtime: Dankzij een snelle uitwisseling van gegevens met de onderhoudsafdeling, wordt deze automatisch op de hoogte gesteld en blijft de duur van stilstanden van machines beperkt.

  • Cross-plant overzicht van productiedata: Onze MES/MOM maakt het mogelijk data over de verschillende vestigingen heen te visualiseren, consolideren en rapporteren.

  • Vereenvoudiging van het systeemlandschap: Onze software kan indien gewenst data van verschillende systemen opvragen en aan elkaar koppelen. Het vormt de missing link tussen de planning (ERP) en de realiteit. Lees hier meer.

  • Vereenvoudiging van de administratie: Dankzij onze software worden werkinstructies en procedures zoals reactieplannen en checklijsten gestandaardiseerd en digitaal beschikbaar. Zo kan er meer paperless gewerkt worden en er is een snellere data-input, hetzij automatisch, hetzij manueel op een gebruiksvriendelijke manier.

  • Cultuurverandering: Omdat iedereen ziet dat er werkelijk aandacht besteed wordt aan efficiëntie zullen uw medewerkers dat ook doen en zo een extra verbetering van de productiviteit realiseren.
Technicus bij een MES MOM software datascherm