Skip to main content

Kwaliteitsbewaking

Om het effect van terugroepacties te beperken en de cost of non-quality te reduceren is een grondige kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking nodig. De kwaliteitsmodule van onze MES/MOM-software biedt tal van functionaliteiten die hierin een sleutelrol vervullen.
Hand wijst naar een lijst met product- en procesparameters

Product- & procesparameters

Definieer welke parameters je wil opvolgen, zowel voor producten als hun processen.
Verkeerlicht op groen

Specificatiebeheer

Leg vooraf de juiste specificaties vast waaraan zowel producten als processen moeten voldoen. Bewaak vervolgens dat veranderingen in specificaties door bevoegde personen gebeuren via een approval flow.

Werkinstructies

Leg op voorhand vast hoe stalen genomen moeten worden en hoe analyses uitgevoerd moeten worden.
Twee personen bespreken werkinstructies aan een whiteboard

Staalnameplan

Maak automatisch stalen aan volgens een vooraf vastgelegd plan. Manuele staalnames zijn uiteraard ook nog steeds mogelijk. In beide gevallen kun je zowel eenmalige als periodieke stalen inplannen.
Vrouw neemt een staal granen
Staalname van specerijen

Stalenopvolging

Bewaak dat alle analyses tijdig gebeuren aan de hand van werklijsten (bv. voor laboranten) en dat resultaten, bijvoorbeeld bij afwijkingen, in een kwaliteitsmelding gerapporteerd worden.
Balpen vinkt checklijst af

Checklijsten

Controleer op geregelde tijdstippen of het proces wel op de juiste manier verloopt. Ook hier worden afwijkingen in een kwaliteitsmelding gerapporteerd.
Klokken die luiden

Kwaliteitsmeldingen

Volg meldingen op van problemen en van bijhorende acties, die eventueel vooraf in een reactieplan kunnen worden vastgelegd. Typische voorbeelden van problemen zijn stalen met afwijkingen, veiligheidsrisico's, klachten, ...