Skip to main content

Energie-monitoring

Bespaar op energieverbruik

Waar wordt er het meest energie verbruikt? Monitor energieverbruiken op bepaalde installaties of departementen en u ziet het in één oogopslag. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

CSD laat u toe:

  • de energieverbruiken te linken met de productiegegevens
  • het verbruik van elektriciteit, gas, warm water, stoom, perslucht te monitoren
  • energielekken en -verliezen op te sporen
  • de verbruiken tussen verschillende productiesites te benchmarken

Energiemanagement

Voor een goed energiemanagementsysteem is niet alleen een goede meting van het energieverbruik van belang, maar ook van de geproduceerde energie. Meer en meer worden er installaties geplaatst voor het genereren of recupereren van energie, waardoor het belangrijker wordt om energiestromen tussen afdelingen in kaart te brengen.

Maar deze cijfers op zich zijn niet voldoende. De energiebalans wordt immers beïnvloed door externe factoren zoals het weer (zonneschijn, buitentemperatuur) maar ook door het wisselend gedrag van eventuele derde afnemers van energie. Ten slotte heeft een gemeten energieverbruik geen betekenis wanneer dit niet gerelateerd is met de totaliteit van de geproduceerde goederen. Energie is dan één parameter op het geïntegreerd productiedashboard.

Een goed energiemanagementsysteem dient dus met uw productiegegevens geïntegreerd te zijn om relevante KPI's en verantwoordelijkheden voor de energiehuishouding te kunnen vastleggen. Alleen dan kunnen verantwoorde beslissingen genomen worden met betrekking tot de energiebalans, kaderend in een milieubewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).