Skip to main content

Farma & cosmetica

Analyse van stilstanden

De Performancemodule van CSD wordt gebruikt door een internationaal farmaceutisch bedrijf. Dit analyseert daarmee de stilstanden op de productielijnen, zodat de efficiëntie ervan kan verbeterd worden.

Hoe efficiënt de productie per verpakkingslijn verloopt is meteen inzichtelijk in tabellen en grafieken.

(figuur enkel ter illustratie, niet gebaseerd op echte klantendata)

In dit artikel uit ProcessControl getuigen de gebruikers over hun ervaring.

Opvolging procesparameters per batch

CSD wordt door een ander farmaceutisch bedrijf, gespecialiseerd in de productie van een API (Active Pharmaceutical Ingredient - de actieve component van een geneesmiddel), ingezet om nauwgezet de procesparameters van elke geproduceerde batch te registreren. Op deze manier kan ondubbelzinnig aangetoond worden dat voor een specifieke batch de procesparameters binnen de vooropgestelde specificaties zijn gebleven.

(figuur enkel ter illustratie, niet gebaseerd op echte klantendata)