Skip to main content

Personeel

Registreer op een efficiënte manier aanwezigheden en prestaties en plan gemakkelijk afwezigheden in met onze Personeelsmodule.
Maandplanner met kop koffie

Planning

Wijs personen toe aan werkposten en/of operaties
Tijdsregistratietool op smartphone

Tijdsregistratie

  • Aanwezigheidsregistratie: wie is er aanwezig? Wie staat aan welke werkpost?
  • Ventilatie van gepresteerde uren
  • Mogelijkheid tot integratie met prikkloksystemen

Verlofplanning

  • Verlofaanvragen indienen
  • Verlofaanvragen goedkeuren en weigeren
  • Overzicht van afwezigheden raadplegen
  • Verlofsaldo's raadplegen
Vrouw relaxt op het strand