Skip to main content

Performantieanalyse

Wat gebeurt er op de werkvloer?

U ziet het in één oogopslag. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

Geproduceerde goederen, stilstanden en verbruiken worden geregistreerd en verwerkt in rapporten, KPI's, grafische dashboards, ...

Toepassingen

De efficiëntie van een productielijn meten (OEE Overall Equipment Effectiveness / DTM Down Time Management). Bijvoorbeeld bij verpakkingslijnen.

Voordelen

Onze software clustert de onderbrekingen per soort. Zo ontdekt u de structurele problemen en kunt u sneller gepaste maatregelen nemen.