Software

Energie-monitoring

Bespaar op energieverbruik

Waar wordt er het meest energie verbruikt? Monitor energieverbruiken op bepaalde installaties of departementen en u ziet het in één oogopslag. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

CSD laat u toe:

 • de energieverbruiken te linken met de productiegegevens
 • het verbruik van elektriciteit, gas, warm water, stoom, perslucht te monitoren
 • energielekken en -verliezen op te sporen
 • de verbruiken tussen verschillende productiesites te benchmarken

Energiemanagement

Voor een goed energiemanagementsysteem is niet alleen een goede meting van het energieverbruik van belang, maar ook van de geproduceerde energie. Meer en meer worden er installaties geplaatst voor het genereren of recupereren van energie, waardoor het belangrijker wordt om energiestromen tussen afdelingen in kaart te brengen.

Maar deze cijfers op zich zijn niet voldoende. De energiebalans wordt immers beïnvloed door externe factoren zoals het weer (zonneschijn, buitentemperatuur) maar ook door het wisselend gedrag van eventuele derde afnemers van energie. Ten slotte heeft een gemeten energieverbruik geen betekenis wanneer dit niet gerelateerd is met de totaliteit van de geproduceerde goederen. Energie is dan één parameter op het geïntegreerd productiedashboard.

Een goed energiemanagementsysteem dient dus met uw productiegegevens geïntegreerd te zijn om relevante KPI's en verantwoordelijkheden voor de energiehuishouding te kunnen vastleggen. Alleen dan kunnen verantwoorde beslissingen genomen worden met betrekking tot de energiebalans, kaderend in een milieubewust Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons

Lees meer: Energiemonitoring

Onderhoud

Dankzij onze MES/MOM-software:

 • beheert u de onderhoudsopdrachten als gevolg van machinepannes
 • optimaliseert u proactieve en predictieve onderhoudsplanning

Onze module Onderhoud laat u toe:

 • onderhoudsgegevens met productiegegevens te linken en de planning van onderhoud met die van productie te integreren
 • de kosten voor onderhoud toe te wijzen aan bepaalde installaties en departementen
 • specifieke KPI's voor onderhoud te beheren: MTBF (mean time between failures) en MTTR (mean time to repair)

Onderhoudstechnicus repareert machine

Welke installatie moet onderhouden of nagezien worden en wanneer?

Onze OEE-tool kan het correcte antwoord geven op enkele cruciale vragen:

 • Wat is de werkelijke situatie?

Vaak hebben onderhoud en productie een verschillend idee over het aantal pannes en de ernst ervan.

Met een goede OEE-tool is de werkelijke beschikbaarheid van het machinepark voor iedereen duidelijk.

 • Wat zijn de echte oorzaken van de stilstanden?

DTM (down time management) maakt een Pareto-analyse van de stilstanden. Hiermee komen de belangrijkste oorzaken duidelijk naar voor. Veelvoorkomende korte stilstanden kunnen een groter effect hebben dan een paar lange stilstanden. Nochtans wordt er vaak sneller gereageerd op lange stilstanden, waardoor de focus op het verkeerde probleem gelegd wordt.

 • Kunnen we aan preventief onderhoud doen?

Vaak "voelen" operatoren dat er iets mis is met de machine, zonder duidelijk te kunnen zeggen waarom. Het geluid is ietsje anders, een bepaalde stap gaat trager of sneller, ...

Door het combineren van conditie-monitoring van een installatie (vb. meten van trillingen, energieverbruik, temperatuur, ...) met de gegevens van stilstanden en pannes kunnen tendensen opgespoord worden. Dit laat toe om gebeurtenissen te voorspellen, preventief in te grijpen en ... problemen te voorkomen.

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons

Lees meer: Onderhoud: beheer opdrachten en -planning

Kwaliteitsbewaking

Om het effect van terugroepacties te beperken en de cost of non-quality te reduceren is een grondige kwaliteitscontrole en kwaliteitsbewaking nodig. De kwaliteitsmodule van onze MES/MOM-software biedt tal van functionaliteiten die hierin een sleutelrol vervullen.

Hand wijst naar een lijst met product- en procesparameters

Product- & procesparameters

Definieer welke parameters je wil opvolgen, zowel voor producten als hun processen.

Verkeerlicht op groen

Specificatiebeheer

Leg vooraf de juiste specificaties vast waaraan zowel producten als processen moeten voldoen. Bewaak vervolgens dat veranderingen in specificaties door bevoegde personen gebeuren via een approval flow.

Werkinstructies

Leg op voorhand vast hoe stalen genomen moeten worden en hoe analyses uitgevoerd moeten worden.

Twee personen bespreken werkinstructies aan een whiteboard

Staalnameplan

Maak automatisch stalen aan volgens een vooraf vastgelegd plan. Manuele staalnames zijn uiteraard ook nog steeds mogelijk. In beide gevallen kun je zowel eenmalige als periodieke stalen inplannen.

Vrouw neemt een staal granen

Staalname van specerijen

Stalenopvolging

Bewaak dat alle analyses tijdig gebeuren aan de hand van werklijsten (bv. voor laboranten) en dat resultaten, bijvoorbeeld bij afwijkingen, in een kwaliteitsmelding gerapporteerd worden.

Balpen vinkt checklijst af

Checklijsten

Controleer op geregelde tijdstippen of het proces wel op de juiste manier verloopt. Ook hier worden afwijkingen in een kwaliteitsmelding gerapporteerd.

Klokken die luiden

Kwaliteitsmeldingen

Volg meldingen op van problemen en van bijhorende acties, die eventueel vooraf in een reactieplan kunnen worden vastgelegd. Typische voorbeelden van problemen zijn stalen met afwijkingen, veiligheidsrisico's, klachten, ...

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons

Lees meer: Kwaliteitsbewaking

Materiaalstroom: correcte traceerbaarheid bij terugroepacties

Welke grondstoffen zijn in welke precieze hoeveelheden verwerkt in welk eindproduct? U ziet het in één oogopslag. Snel en efficiënt. En dus kostenbesparend.

Toepassingen

Veilige producten en traceerbaarheid zijn essentieel in, bijvoorbeeld, de voedingsindustrie (en door Europa trouwens verplicht). Kwaliteitsproblemen bij afgewerkte producten kunnen leiden tot een terugroepactie, ter bescherming van uw klanten. Maar denk ook aan de bescherming van uw merk en imago. Snel en deskundig de problematische producten terugroepen is van kapitaal belang.

Onze software houdt de voorraadbewegingen bij en geeft deze informatie weer waar dat nodig is op de fabrieksvloer. Hij controleert zowel handmatig als automatisch geregistreerde materiaalbewegingen in de fabriek en kan identificatielabels afdrukken voor alle soorten logistieke eenheden (palletten, dozen, etc.).

Voordelen

Wij garanderen u:

 • een correcte traceerbaarheid bij kwaliteitsproblemen
 • een real-time inventaris van alle voorraden, tussenproducten en afgewerkte producten
 • een perfect zicht op productieverliezen (spil, losses, uitstoot)

Boom materiaalstroom op laptopscherm

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons

Lees meer: Materiaalstroom: correcte traceerbaarheid bij terugroepacties

Personeel

Registreer op een efficiënte manier aanwezigheden en prestaties en plan gemakkelijk afwezigheden in met onze Personeelsmodule.

Maandplanner met kop koffie

Planning

Wijs personen toe aan werkposten en/of operaties

Tijdsregistratietool op smartphone

Tijdsregistratie

 • Aanwezigheidsregistratie: wie is er aanwezig? Wie staat aan welke werkpost?
 • Ventilatie van gepresteerde uren
 • Mogelijkheid tot integratie met prikkloksystemen

Verlofplanning

 • Verlofaanvragen indienen
 • Verlofaanvragen goedkeuren en weigeren
 • Overzicht van afwezigheden raadplegen
 • Verlofsaldo's raadplegen

Vrouw relaxt op het strand

Bent u op zoek naar een oplossing op maat? Dat kan!

Ook in uw bedrijf kunnen we helpen om vlot alle operationele procesindicatoren op te volgen.

Contacteer ons voor een vrijblijvende kennismaking, wij komen graag bij u langs!

Contacteer ons

Lees meer: Personeel

Meer artikelen...

Creonis

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32 16 229 814

Persilstraat 51 G 7
3020 Herent
België

Over Creonis

Ontstaan als een spin-out van een internationale brouwerijgroep in 2006, bedient Creonis vandaag klanten in de voedings- en drankenindustrie, de farmaceutische sector en de ziekenhuissector. Onze missie is om onze gebruikers, door onze combinatie van software- én bedrijfskennis, vlot inzicht te geven in hun operationele procesindicatoren.